Január 29-én hétfőn Ferenc pápa az új bírói évad megnyitása alkalmából fogadta a Rota Romana, az Apostoli Szentszék rendes fellebbviteli bírósága testületét a Kelemen-teremben és beszédében a házassági érvénytelenítési esetek kapcsán annak a fontosságára emlékeztette őket.

"Ügyeljetek, hogy a lelkiismeret be ne záruljon a kegyelem útja előtt" - mondta Ferenc pápa, továbbá kiemelte a házasságra előkészítő, jegyesoktatói katekumenátus szükségességét.

„A házassági kötelék érvénytelenségének vagy érvényességének a kijelentésében ti a Rota Romana Törvényszék bíróiként léptek fel a hívek előtt, mint a keresztény hívek lelkiismeretének a szakértői – szólt a pápa a testület tagjaihoz –  és ezért a helyi püspökökkel, a papokkal valamint a lelkipásztorkodásban elkötelezett világiakkal együtt meg kell akadályoznotok, hogy a házasságukban nehézségekkel küzdő hívek lelkiismerete bezáruljon a kegyelem útja előtt”.

A lelkiismeret békéjét szolgáljátok

Pio Vito Pinto prelátus, törvényszéki dékán köszöntője után Ferenc pápa a bírói szolgálat megkülönböztető szempontjára, vagyis a „lelkiismeret központi szerepére” helyezte a hangsúlyt: „A ti munkátok abban áll, hogy a lelkiismeret békéjét szolgáljátok, mely teljes tudatosságot igényel.  A házassági kötelék érvénytelenségének vagy érvényességének a megállapításához Isten segítségét kell kérni ahhoz, hogy a morális bizonyosság és a lelkiismeretetek tere közötti kapcsolatra jussatok, melyet egyedül csak a Szentlélek ismer”.

Meg kell hallgatni a híveket, akiknek elnémult a lelkiismerete

Ferenc pápa beszédében utalt az Amoris laetitia kezdetű apostoli buzdítására, melyben az egyház elöljáróinak arról a felelőségéről beszél, mely egyre inkább számba veszi azon hívek szükségét és elvárásainak a meghallgatását, akik elnémították saját lelkiismeretüket hosszú éveken át, majd az Isten és az élet segítette meg őket, hogy újból egy kis világosságra leljenek. A házassági és családi lelkipásztorkodásban szolgálók számára Ferenc pápa azt ajánlja, hogy „segítsék a jegyeseket a keresztény lelkiismeret szentélyének az építésében és az Isten terve szerint élő családok kialakításában”.

A jegyesek vállalják a személyes felelősséget  

Az apostoli buzdítás konkrét lelkipásztori útmutatásokkal szolgál a jegyesek számára, hogy félelem nélkül vállalják házastársi jövőjük építésének felelős döntését és megkülönböztetését. Ehhez pedig ma, sokkal inkább mint valaha, szükség van a hit, remény és szeretet megtapasztalására, hogy a fiatalok rátaláljanak a döntésre, a derűs és magabiztos lelkiismeretre, továbbá a gyermekáldásra nyitott házaséletet tekintsék Isten legnagyobb ajándékának az egyház és az egész emberiség számára.

Segítsék a fiatalokat stabil feladatok elvállalásában      

A világ változékony és lármás hatásaival szemben, mely arra indítja őket, hogy lemondjanak a stabil feladatok elvállalásáról, a pápa arra buzdít, hogy az egész egyház lelkipásztori gondoskodása forduljon az evangéliumi értékektől megvilágított  keresztény lelkiismeret visszanyerése, megóvása és őrzése felé. A püspöki szinódus és az Amoris laetitia apostoli buzdítás által megállapított elsődleges kapcsolat a regula fidei, a hitszabály, ami hűséget jelent az egyház érinthetetlen tanítása iránt a házasság és az Eucharisztia vonatkozásában.

Házasság és család, az egyház és a világ jövője  

Mindezen célok eléréséhez szükség van egy házasságra előkészítő, jegyesoktatói katekumenátusra, mint a fiatalok számára nélkülözhetetlen útra, hogy a szentség kegyelmének a gazdagságát a jegyesek őrizzék, egyéni és házastársi viszonylatban is. A lelkiismeret ápolása nem a papság kizárólagos elkötelezettsége, hangsúlyozza Ferenc pápa, hanem minden keresztény közös küldetése, hiszen a házasság és a család az egyház és a társadalom jövője. Éppen ezért kell állandó jelleget adni a házassági katekumenátusnak. Végül arra emlékeztette a pápa az Apostoli Szentszék rendes fellebbviteli bírósága testületét, hogy munkájuk nem pusztán adminisztratív jellegű, hanem a püspökökkel együtt ők hordozzák a felelősséget a házassági kötelék érvénytelensége vagy érvényessége elbírálásának mostani rövidített eljárásában.

erzseb-5.jpg

Esemény naptár

<<  Március 2018  >>
 H  K  Sze  Cs  P  Szo  V 
     3  4
  71011
1418
19212425
2831 

Közelgő események