16. 18.00 Adventi koszorún gyertyagyújtás
17. 15.00 Szegények Karácsonya
19. 10.30 Karácsonyi ünnepség a Remény Házában
21. 16.00 Karácsony a munkatársakkal
22. 7:30 Karácsonyfa állítás a templomban
23. 9.00-12-ig Karácsonyi gyóntatás

24.  8-kor, 9.30-kor és 11-kor SZENTMISE

       16.00 Pásztorjáték gyerekeknek

       22.00 Szentmise Málomban

       Éjfélkor szentmise

25.  8.00 Pásztorok miséje

       9.30 Gyermekmise

       11.00 Nagymise

       16.00 Szentmise Postavölgyben

       18.00 Szentmise a Plébánia-templomban

26.  8.00-kor, 9.30-kor és 11.00-kor Szentmise

       16.00 Tamburazenekarral kísért horvát nyelvű szentmise

       18.00 Esti mise

31.  Ünnepi miserend 8.00, 9.30, 11.00

       18.00-kor ünnepi hálaadó szentmise (Te Deum)

Plébániánk október végén Árpád-házi Szent Erzsébet életéhez kapcsolódó rajzpályázatot hirdetett meg, elsősorban iskolás diákok számára.

Öröm volt látni, hogy ennyire szép és gondolatteljes munkák születtek a gyerekek kezéből. Az 55 pályamunka változatos technikával készült: a hangulatos színekben gyönyörködtető rajz és festés technikától egészen a makett, montázs, ragasztás módszertől a képregényszerű érdekes füzetig bezárólag.

Nagyon szeretetteljes, gondos és kreatív munkák közt nehéz volt a választás, végül a három legjobbnak ítélt külön jutalomban is részesült. Figyelembe vettük a művek gondolati, keresztény tartalmát, a kidolgozottság minőségét és a kompozíció egyediségét. Minden pályamunka templomunk búcsúján került kiállításra.

Free Joomla Lightbox Gallery

Hittanosaink a Szent Erzsébeti búcsúnk kapcsán meglátogatták a Pécsi Bazilikát. Hitoktatóink és az Egyházmegyei Látogatásszervezők jóvoltából a "templomtúra" nagyon izgalmas, és érdekes volt gyermekeink számára. Olyan dolgokat, növényeket, állatokat kellett megkeresniük, amelyhez még a zseblámpára is szükség volt. Ezért nevezték ezt Zseblámpás túrának. A Bazilika történetén, szerkezetén, festésén kívül sok-sok információhoz, és élményhez jutottak gyermekeink, és természetesen az őket kísérő szülők.
Az, hogy csak a gyermekek száma bőven meghaladta a fél százat, és hozzá a kísérők akkor tűnt nehezebben kezelhetőnek, amikor a tornyot megmásztuk. A toronyépítők nem ekkora létszámra tervezték a tornyot. Nagy élmény volt a harangokat közelről megnézni.
Úgy gondolom, hogy mindannyian élményben és ismeretben is gazdagodtunk, és a templomon keresztül, a Jóistenhez is közelebb jutottunk.

November 18-án részt vettünk egy izgalmas kiránduláson a Székesegyházban. Vezetőnk elmagyarázta, hogy hívják a templom különböző részeit. Először a kápolnákat néztük meg. Nagyon tetszett az a feladat, amikor állatok képeit kellett megkeresni a templom falain és a domborműveken, zseblámpát is használhattunk. A nagyobbaknak a  festményeket kellett értelmezniük, hogy mit ábrázolnak. Az Altemplomban a Székesegyház kicsinyített mását is megnézhettük, itt található Janus Pannonius sírja is. A harangtoronyba is fel lehetett menni, ahonnan gyönyörű volt a kilátás. A program zárásaként egy filmet néztünk meg a Pécsi Egyházmegyéről. Jól éreztük magunkat, hasznosnak találtuk a programot. Köszönjük a szervezőknek a lehetőséget.

Pernecker Dávid 6.oszt.
Pernecker Dorina 2.oszt.

 

Free Joomla Lightbox Gallery

Közel tíz éve már, hogy a pécsi és Pécs környéki horvát nemzetiségű hívek anyanyelvükön hallgatnak misét a kertvárosi Szent Erzsébet templomban. Korábban a horvát nyelvű misék az Ágoston téri templomban kaptak helyet havonta egy alkalommal, Báthory László atya halála után (2010) a horvát közösség képviselői megkeresték Pavlekovics Ferenc atyát, és megkérték, illessze be a kertvárosi templom miserendjébe a horvát nyelvű istentiszteleteket. Feri atya, majd később Gábriel atya, hónapról hónapra végezték a horvát nyelvű szolgálatot, a hívek lelkes énekkel és buzgó, imádságos lélekkel vettek részt a szentmiséken.

A szentmisék közösségformáló ereje abban is megmutatkozik, hogy egy-egy alkalomra a pécsi és Pécs környéki falvak, Pécs közeli városok dalkörei, kántorai, papjaik kíséretében jönnek, felvállalva az énekszolgálatot, valamint az olvasmányok, leckék illetve a hívek könyörgésének felolvasását. Koncertek, gyermekrajz kiállítások, könyvbemutatók, előadások, közös főzések gazdagították a közösségi programban részt vevő horvát anyanyelvű híveket. Nemegyszer horvátországi templomi kórusok illetve horvátországi atyák jöttek vendégségbe a közösség nagy örömére. Így volt ez október utolsó vasárnapján, amikor Vlado Skrinjaric mondott misét, a versendi, pogányi, pécsi és kökényi énekesek kamarakórusát Aleksandra Celikovic vezényelte, illetve kísérte elektromos orgonán. A szentmise után könyvbemutatóra került sor, Horvátország pécsi főkonzulasszonya, Vesna Haluga, tavaly karácsony előtt megjelentetett egy könyvet gyermekeknek szóló verses imákkal, amit Győrvári Gábor fordított, illetve e sorok írója szerkesztett. A könyvbemutatót, nagy sikerrel a hittanteremben tartottuk.

Szeretettel várjuk és hívjuk a híveket a novemberi horvát nyelvű  szentmisére, illetve a karácsony másnapi, hagyományosan tamburás misére.  

Fotókat készítette Kollár Ákos

1.    Vlado Skrinjaric atya és mons. Pavlekovics Ferenc atya
2.    Énekesek és Aleksandra Celikovic karnagy
3.    A bemutatott könyv borítója
4.    Vesna Haluga főkonzul asszony kisfiával Petarral
5.    Az érdeklődő hallgatóság

Free Joomla Lightbox Gallery

Szeptember 28-án egy napos, buszos zarándoklatra készültünk. Utunk végső célja a horvát országi Almás községben lévő Mária kegyhely felkeresése volt.

A hét órára hirdetett indulásra mindnyájan együtt voltunk az autóbuszban, pontosan indulhattunk. Már a fegyelmezett gyülekezéssel kiderült, hogy nagyon gyakorlott, és elszánt zarándoklókkal utazunk együtt. Hova is készültünk? Mi is volt a célunk? A Szűzanyához indultunk, Öt köszönteni. A szívünkben vittük a kéréseinket, a hálánkat, és mindazokat, akik nem tudtak velünk jönni, de üzenetet bíztak ránk.
Tudván, hogy rövid az utazásunk, hamarosan elkezdtük az imádságokat. Peregtek a szebbnél szebb imák a zarándoklatra való hangolódásként, és természetesen a rózsafüzér tizedei. Jó volt ebben a nagy egységben, közös szándékkal  együtt imádkozni, felkészülni a találkozásra.

Első állomáshelyünk Eszék volt, itt a Ferences templomot, látogattuk meg. Itt Dukai Zoltán OFM (ferences atya), templom igazgató beszélt nekünk az ottani Ferences rend történetéről, és ő mutatta be nekünk a templomot is. Így tudhattuk meg, hogy az oltáron látható Mária szobor, a máriagyűdi második Mária szobor, mely a történelem viharában került Eszékre, és onnan már nem került vissza Máriagyűdre. A templom, ill. a rendház udvarán lévő kereszt valamennyiünket megdöbbentett, mivel a kereszt minden részét háborús eszközök darabjai képezték. A következő állomáshelyünk már Almás volt, a Djakovói egyházmegye legnagyobb búcsújáró helye, ahol évenként mintegy százezer ember fordul meg. Itt már az 1680-as években volt kegyszobor. Meglepő volt az új, modern templom látványa, mely 2003 évben épült meg. Ez a templom a negyedik templom, ezen a helyen, a korábbiak mind különféle módon elpusztultak. Az eredeti kegyszobor is az idők folyamán elpusztult, a jelenlegi 1857-ben készült, az eredeti másolataként. A Szűzanya, és a Kisjézus fején is arany korona van, mely szent II. János Pál pápa ajándéka.

A templomlátogatás után a Kersztútat jártuk be, és imádkoztuk végig. A hegy oldalába bele simuló úton a stációkat könnyű volt ugyan megjárni, de így több figyelmet fordíthattunk az odaadó elmélkedő imádkozásra. Ezzel az úticélunk utolsó fontos lelki programját végeztük el.
A Keresztút végén az elénk táruló kilátás, a természeti szépség már nem várt ajándék volt. A távolban kanyargó Duna méltósággal teli látványa különleges élményt nyújtott, lágy simogatással bezárta a szívünkbe a nap lelki élményét.  Az élesebb szeműek sejteni vélték a Duna-Dráva összefolyás helyét is.

A lelki programok után Csúza községben fehér asztal mellett halászlével vártak bennünket. Jóleső, felszabadult érzés volt a finom halászlevet elfogyasztani, és kicsit szusszanni, feloldódni, beszélgetni az asztaltársakkal.
A hazafelé út gyorsan eltelt. Volt még imádság restanciánk, és megbeszélni valónk is. Megint csak gyorsan, frissen pörögtek az imádságok.

Köszönettel tartozunk Ferenc atyának, aki megszervezte ezt a zarándoklatot, aki végig kísért bennünket az úton, a fontos ismertető információkat átadta nekünk, és széles jókedvével, figyelmes szeretetével, humorával éberen tartotta figyelmünket. Külön köszönet illeti még Angyal Lászlóné Magdit is, aki a szebbnél szebb imádságokat és énekeket hozta az útra, és azokat el is indította. És köszönjük egymásnak az odafigyelő, elkötelezett jelenlétet.

 

„Uram, jó nekünk itt lenni / A Te szent hajlékodban…”

Augusztus 17. és 20. között igazi testi-lelki felüdülést hozó élménnyel gazdagodtunk a Máriagyűdön immár másodjára megrendezett plébániai családtáborban. Két kisgyermekünkkel, a hároméves Veronikával és egyéves Kristóffal vehettünk részt ezen a három és fél emlékezetes napon. Nagy örömmel és elismeréssel tudunk csak szólni a gyönyörű helyszínről, színes programokról és legfőképp a minket körülvevő, kedves emberekről és szerető Istenünkről.