A Befogadó csoport szabad elhatározásából szerdánként azért jövünk össze, hogy a hozzánk betérő Jézust kereső lelkeknek utat mutassunk. Egymásra odafigyelve, közösen megtervezve, a feladatokat leosztva Gábriel atya irányítása mellett, együtt haladunk Jézus felé. Minden alkalomra, már az előző héten felkészülünk, mindenki megírja a csoportjának aktuális programtervezetét. Az együttlétet hétfőnként imával kezdjük. Utána átbeszéljük az este menetét és így csatlakozunk a várakozó Katekumenekhez. A közös ima, a tanítás, a kiscsoportos megbeszélések mind-mind Jézushoz és az Ő egyházához visznek közelebb. Házi feladatokkal segítjük a tanultak megélését, megvalósítását. A kiscsoportos beszélgetések még az egymás egyre mélyebb megismerését is segítik. Külön csoportban foglalkozunk a megtérőkkel, az első gyónókkal és áldozókkal, a bérmálkozásra felkészülőkkel és az úton járókkal. Az est összefoglalása és a záró áldás után mi, a Befogadó csoport még együtt maradunk röviden elemezni az est tanúságait.

A csoportunk egységét rendszeres a hétfői találkozókon kívüli megbeszélések és Szentségimádások is erősítik. Tervezünk közös kirándulásokat és voltak már közös találkozók családoknál. Indulás óta folyamatosan bővülünk újabb és újabb tagokkal.

Felelősséggel tartozunk a reánk bízottaknak. Szeretettel vagyunk irányukban. Küldetésünk van, ezt jól tudjuk.

A mi közösségünket meghívta Isten arra, hogy:

  • közösséget alkossunk és megmutassuk az egymás felé való szeretetünkkel, hogy köztünk él Jézus.
  • segítsünk Krisztus testébe hatékonyan bekapcsolni a jószándékú istenkeresőket a szentségek ünneplése és a katekézisek által, és így velük együtt járva Krisztus útját, mi magunk is elteljünk egyre jobban a Szentlélekkel.
  • hogy szeretettel befogadjuk azokat az útkeresőket, akik kopogtattak az Egyház ajtaján. Szeretetünkkel, odafigyelésünkkel és imádságainkkal segítsük őket a Jézussal való találkozás felé vezető úton.
  • ne tartsunk meg magunknak semmit. Minden karizmánkat, amiket kaptunk, azzal szolgálnunk kell azok felé, akiket Isten elhív a hétfő estékre. Közben meg mi is növekszünk velük együtt. Izgalmas út Jézussal. Tanítsuk, és közben tanuljuk a megbocsátást, alázatot, szeretetet.
  • imádsággal egységbe kovácsolódjunk, tanuljunk Jézus szeretetével hívni, befogadni és tanítani olyan lelkeket, akik Egyházunkban keresik a Hozzá vezető utat.

Felnőttek Katekumenátusa - Befogadó Csoport

Barics Gábriel
Balog József
Nemesné Szauer Ilona