A közösség fő célja a közösség tagjainak hitben való fejlődése.
A közösség életéhez hozzá tartozik évi egy közös lelkigyakorlat, ami tapasztalataink szerint olyan közel hozza testvéreinket egymáshoz, hogy az kitart az elkövetkező év nehezebb időszakaiban is.
Az óra kötött lefolyású,a következő elemekből épül fel:

  • felolvasás
  • visszaidézés
  • kiegészítés, javítás
  • elmélkedés
  • megosztás
  • hangos ima a megéltek alapján
  • ima a közösségért, a jelenlévőkért és másokért

Szolgálataink:

  • nyitott szentségimádás a templomban minden hónapban egyszer
  • havi egyszer szívesen fogadunk az imaiskola után érdeklődő testvéreket más közösségekből
  • a plébánia alkalmi rendezvényein részt veszünk, segítünk a szervezésben ( keresztút, farsang)

A Szentlélek segítségével arra törekszünk, hogy Jézus szívének megismerése által  közelebb kerüljünk az Atyához. Ezen az úton reményeink szerint megismerhetjük saját karizmáinkat is, mellyel szolgálhatjuk szűkebb és tágabb közösségeinket.

A JEL közösség nevében szeretettel: Arató Péter (30/443-1946)

A Jel közösség elődje  a Cseh Péter Mihály atya által alapított Postavölgyi bibliaóra. Alkalmainkat kezdetben a postavölgyi Cuháré közösségi házban tartottuk, majd a postavölgyi templomba költöztünk. A hideg idő beálltával a templom nem volt alkalmas a befogadásunkra, így családtól családig „vándoroltunk”. Kezdetben gyerekes alkalmakat tartottunk, sok volt a gyerek, de idővel rájöttünk, hogy külön kellene készülni az ő foglalkoztatásukra, valamint késői is volt az alkalom, így lassan átalakultunk felnőtt közösséggé. Ezeket a változásokat sokszor nem az elhatározás, hanem a szükség hozta.  Idővel világossá vált számunkra, hogy már nem egy laza időleges összetételű bibliaóra tagjai vagyunk, hanem észrevétlenül átalakultunk közösséggé. Szent Józsefet választottuk védőszentünkké, és a nevét is fölvettük. Egy pályázatnál azonban kiderült, hogy már van a plébániának Szent József közössége, így újra nevet kellett keresnünk. Péter atya távozása után kezdetben nem fogadtunk új tagokat, ki szerettük volna alakítani a közösség egyéniségét. Mióta nyitott a közösségünk, két új taggal bővültünk.

A JEL közösség neve egyesíti törekvéseinket, hogy jel szeretnénk lenni a világ számára - élő katolikus közösség szeretnénk lenni, olyan közösség, ami létével mutatja meg, hogy jó katolikusnak lenni, jó együtt lenni - valamint azt a vágyunkat, hogy keressük a világban a jeleket az élő Isten jelenlétére. Nevünk egyébként mozaikszóként is funkcionál: József (Szent József védőszentünk), Erzsébet (Plébániánk) és László (Szent László a postavölgyi templom védőszentje).

A régebbi időkben a következő felépítés szerint zajlottak a szerdai alkalmak:
A  bevezető imádságok után megosztások voltak az elmúlt hétről, arra a kérdésre válaszolva, hogy miben jelent meg számunkra a héten az Úr. Ezt követték általában tanítások, amire általában valaki közülünk készült fel pl. egy könyvből. 
Tavaly decemberben két testvérünk ( Angéla és Timi) részt vett Josip Loncar Szemlélődő Imaiskoláját bemutató lelkigyakorlatán. Február óta e módszer szerint alakítjuk az alkalmainkat, de havi egy közös szentségimádás mellett megtartottunk egy, a korábbi felépítésű (személyes tanúságtételen alapuló) találkozót, hogy a személyes megosztások által közelebb kerüljünk egymáshoz. A jelenlegi imaóra célja Isten mind közelebbi megismerése, a biblia szemlélődő olvasása által.

Mennyei Atyánk, hisszük, hogy Szentlelked erejével gyűjtötted össze a JEL közösség tagjait.

Egyedül fiad, Jézus iránti szeretetedből tetted ezt velünk,
mert akarod, hogy érezzük, minket is úgy szeretsz, mint Jézust!
Szentlelked világosítsa meg látásunkat, hogy evangéliumod által éljünk.
Isten, aki vagy, segíts minket sasként szárnyalni a Te országod felé!
Jöjj, Szentlélek, és segíts koncentrálni a jelenben, hogy akaratod szerint szeressünk!
Mutasd meg feladatunkat, hogy téged és egymást hogyan szolgáljuk!
Add, hogy lelkesen olvassuk a Szentírást minden nap,
és ezáltal befogadjuk a bölcsesség és a bizalom Lelkét!
Növeld bennünk a hitet, a reményt és a szeretetet!
Add, hogy a kritizálás lelkületét legyőzve,
mindig megtaláljuk a kedvesség apró gesztusait,
és így a békesség áldása legyünk mások számára!
Tiszta szívet teremts bennünk, Istenünk, és általunk újítsd meg a föld színét!
Tartsd ébren bennünk a kötelességérzetet,
hogy mindenben Isten dicsőségét és az Egyház javát keressük.

Vezesd ezt a közösséget, jóságos Atyánk, hogy mindig és mindenért téged dicsőítsünk és áldjunk!
Atyánk, szentjeidet is kérjük: Szent Filoména, segítsd meg gyermekeinket,nhogy ők is ilyen jó közösségben nőhessenek fel!
Szent József könyörögj, érettünk!
Szent Erzsébet könyörögj, érettünk!
Szent László, adj nekünk erőt, és járj közben értünk!

Urunk Jézus, segíts elengedni a mai napot!
Atyánk, köszönjük, hogy mindig meghallgatsz minket,
szent Fiad a Názáreti Jézus Krisztus nevében.
Ámen.