A kertvárosi templom előtt gyülekeztünk. Épp esküvőről szállingózott ki a násznép a menyasszonnyal és a vőlegénnyel az élükön. Túlcsorduló öröm és lelkesedés hatotta át őket. Ekkor arra gondoltam, milyen jó, hogy a mi csoportunk nyári szünete véget ért, ugyanis az én lelki életem is meghanyatlott, szükségem van a közösség megtartó erejére. 16 órakor indultunk Máriagyűdre. 17:00-kor kezdte Rosner Zsolt atya a tanítást az imáról. 

Március 11-én, pénteken délután izgalom és kíváncsiság töltötte be mindannyiunk szívét. Heteken keresztül készültünk, minden erőnket belefektettük az első Nagyhétvégénk megszervezésébe.

Az Apáczai Nevelési Központban 17.00-kor kezdődött a programunk. Harminc 15-20 éves fiatal vett részt rajta. Már az elején a zenészcsapat lelkesen alapozta a hangulatot. Pavlekovics Ferenc atya nyitotta meg a hétvégét.

Bár sokunknak lehetetlennek és elképzelhetetlennek tűnt, de a Jóisten segítségével felejthetetlen időt tölthettünk együtt, melynek folyamán sok remek programon vettünk részt.

A fiataloknak lehetőségük volt hitüket sokféle módon megélni, és új embereket megismeri, új barátságokat kötni. A Szentlélek jelenléte végigkísérte hétvégénket, ahogy ez az Ige is:

S én veletek vagyok minden nap, a világ végezetéig.
(Mt 28, 20)

Köszönjük a sok támogatást és imát, amelyet közösségünkért és a Nagyhétvégéért ajánlottak fel! Hálásak vagyunk a rengeteg finom süteményért is, amelyet kaptunk!

Free Joomla Lightbox Gallery

Idei nyári lelkigyakorlatunk Szálkán volt. Avilai Teréz önéletrajzát olvastuk. Közösen elmélkedtünk, imádkoztunk. Véleményem szerint mindannyinkra nagy hatással volt és változást hozott az életünkbe.  Ő a harmadik karmelita, akivel közösen ismerkedik meg a közösség.  A belsőima fontosságát tanultuk és ehhez kaptunk gyakorlati tanácsokat is. Péter atya és Judit nagyon dinamikussá tette ezt a hétvégét számunkra.  Remélem, hogy az Úr növelni fogja a bennünk elültetett magokat és a magokból fák lesznek, amik akár másoknak is menedéket illetve árnyékot tudnak nyújtani.  Itt meg is ragadnám az alkalmat és hirdetném, hogy az Élő Kövek közössége továbbra is nyitott. A közösségi szolgálatról és az alkalmainkról az októberi naptárból tudnak értesülni.

A nyári szünet után szeptember 12-én találkoztunk. Beszámoltunk a nyári élményekről, megbeszéltük programjainkat, terveinket. Továbbra is hetente találkozunk péntekenként, 18-20 óráig. Terveink között szerepel, hogy havonta egyszer, második péntekenként fiataljaink Szentmisén, majd utána zenés Szentségimádáson fognak szolgálni. Erre az alkalomra nagy szeretettel várunk mindenkit! Ennek első időpontja október 10-én lesz 18 órától a kertvárosi templomban. Novembertől a hónap 4. péntekjein az imaalkalom tanítás részét pap, hitoktató illetve házaspár fogja tartani. A többi pénteken a szokott módon készülnek fel a fiatalok. November 7-9-ig lesz a nagyhétvége, melyre személyesen hívnak meg résztvevőket az Antóchiások. A nagyhétvége szervezésében segítünk a Néri Szent Fülöp közösségnek. Amennyiben van olyan 16. életévét betöltött fiatal, aki érdeklődik közösségünk iránt, hívjon bátran telefonon (tel: 06/30-6208412 Béla, 06/205442149 Ági).

Pillanatképeink a fotógalériában

A Jel közösség elődje  a Cseh Péter Mihály atya által alapított Postavölgyi bibliaóra. Alkalmainkat kezdetben a postavölgyi Cuháré közösségi házban tartottuk, majd a postavölgyi templomba költöztünk. A hideg idő beálltával a templom nem volt alkalmas a befogadásunkra, így családtól családig „vándoroltunk”. Kezdetben gyerekes alkalmakat tartottunk, sok volt a gyerek, de idővel rájöttünk, hogy külön kellene készülni az ő foglalkoztatásukra, valamint késői is volt az alkalom, így lassan átalakultunk felnőtt közösséggé. Ezeket a változásokat sokszor nem az elhatározás, hanem a szükség hozta.  Idővel világossá vált számunkra, hogy már nem egy laza időleges összetételű bibliaóra tagjai vagyunk, hanem észrevétlenül átalakultunk közösséggé. Szent Józsefet választottuk védőszentünkké, és a nevét is fölvettük. Egy pályázatnál azonban kiderült, hogy már van a plébániának Szent József közössége, így újra nevet kellett keresnünk. Péter atya távozása után kezdetben nem fogadtunk új tagokat, ki szerettük volna alakítani a közösség egyéniségét. Mióta nyitott a közösségünk, két új taggal bővültünk.

A JEL közösség neve egyesíti törekvéseinket, hogy jel szeretnénk lenni a világ számára - élő katolikus közösség szeretnénk lenni, olyan közösség, ami létével mutatja meg, hogy jó katolikusnak lenni, jó együtt lenni - valamint azt a vágyunkat, hogy keressük a világban a jeleket az élő Isten jelenlétére. Nevünk egyébként mozaikszóként is funkcionál: József (Szent József védőszentünk), Erzsébet (Plébániánk) és László (Szent László a postavölgyi templom védőszentje).

A régebbi időkben a következő felépítés szerint zajlottak a szerdai alkalmak:
A  bevezető imádságok után megosztások voltak az elmúlt hétről, arra a kérdésre válaszolva, hogy miben jelent meg számunkra a héten az Úr. Ezt követték általában tanítások, amire általában valaki közülünk készült fel pl. egy könyvből. 
Tavaly decemberben két testvérünk ( Angéla és Timi) részt vett Josip Loncar Szemlélődő Imaiskoláját bemutató lelkigyakorlatán. Február óta e módszer szerint alakítjuk az alkalmainkat, de havi egy közös szentségimádás mellett megtartottunk egy, a korábbi felépítésű (személyes tanúságtételen alapuló) találkozót, hogy a személyes megosztások által közelebb kerüljünk egymáshoz. A jelenlegi imaóra célja Isten mind közelebbi megismerése, a biblia szemlélődő olvasása által.

Mennyei Atyánk, hisszük, hogy Szentlelked erejével gyűjtötted össze a JEL közösség tagjait.

Egyedül fiad, Jézus iránti szeretetedből tetted ezt velünk,
mert akarod, hogy érezzük, minket is úgy szeretsz, mint Jézust!
Szentlelked világosítsa meg látásunkat, hogy evangéliumod által éljünk.
Isten, aki vagy, segíts minket sasként szárnyalni a Te országod felé!
Jöjj, Szentlélek, és segíts koncentrálni a jelenben, hogy akaratod szerint szeressünk!
Mutasd meg feladatunkat, hogy téged és egymást hogyan szolgáljuk!
Add, hogy lelkesen olvassuk a Szentírást minden nap,
és ezáltal befogadjuk a bölcsesség és a bizalom Lelkét!
Növeld bennünk a hitet, a reményt és a szeretetet!
Add, hogy a kritizálás lelkületét legyőzve,
mindig megtaláljuk a kedvesség apró gesztusait,
és így a békesség áldása legyünk mások számára!
Tiszta szívet teremts bennünk, Istenünk, és általunk újítsd meg a föld színét!
Tartsd ébren bennünk a kötelességérzetet,
hogy mindenben Isten dicsőségét és az Egyház javát keressük.

Vezesd ezt a közösséget, jóságos Atyánk, hogy mindig és mindenért téged dicsőítsünk és áldjunk!
Atyánk, szentjeidet is kérjük: Szent Filoména, segítsd meg gyermekeinket,nhogy ők is ilyen jó közösségben nőhessenek fel!
Szent József könyörögj, érettünk!
Szent Erzsébet könyörögj, érettünk!
Szent László, adj nekünk erőt, és járj közben értünk!

Urunk Jézus, segíts elengedni a mai napot!
Atyánk, köszönjük, hogy mindig meghallgatsz minket,
szent Fiad a Názáreti Jézus Krisztus nevében.
Ámen.
A márciusi Antióchiás Nagyhétvégén kb. 90 fiatal vett részt, amiből 12-en a kertvárosi csapatból voltunk. Nagyon örültünk, hogy végre bővült a közösségünk pár új taggal. Számomra mindig nagy élmény a Nagyhétvége, utána úgy érzem, mintha lelkileg teljesen felfrissülnék. Velünk egykorúaktól hallhatunk olyan tanításokat, amik velünk is bármikor megtörténhetnek, vagy olyan tapasztalatokat, amiket már többen is átéltünk, ezért minden beszámolót egy kicsit magunkénak érezhetünk. A bölcs gondolatokon kívül megoszthatjuk egymással érzéseinket, gondolatainkat egy olyan közösségben, ahol érdekli a többieket mások véleménye. A tartalmas beszélgetések mellett élő zene teszi még jobb hangulatúvá a légkört. De a legjobb az egész hétvégében az, hogy végig érezni lehet az Úr jelenlétét.
Annyi szeretetet szoktam kapni egy ilyen hétvégén, aminek segítségével a következő hetekben jövő nehézségeimnek is nagy lelkesedéssel állok neki. Úgy érzem, minden hétvégén kapok valami újat, valami különlegeset, amitől mindig új élményekben lesz részem. Nem igazán lehet megfogalmazni, hogy mit tud adni egy ilyen közösség, ezt meg kell tapasztalni. 

A Befogadó csoport szabad elhatározásából szerdánként azért jövünk össze, hogy a hozzánk betérő Jézust kereső lelkeknek utat mutassunk. Egymásra odafigyelve, közösen megtervezve, a feladatokat leosztva Gábriel atya irányítása mellett, együtt haladunk Jézus felé. Minden alkalomra, már az előző héten felkészülünk, mindenki megírja a csoportjának aktuális programtervezetét. Az együttlétet hétfőnként imával kezdjük. Utána átbeszéljük az este menetét és így csatlakozunk a várakozó Katekumenekhez. A közös ima, a tanítás, a kiscsoportos megbeszélések mind-mind Jézushoz és az Ő egyházához visznek közelebb. Házi feladatokkal segítjük a tanultak megélését, megvalósítását. A kiscsoportos beszélgetések még az egymás egyre mélyebb megismerését is segítik. Külön csoportban foglalkozunk a megtérőkkel, az első gyónókkal és áldozókkal, a bérmálkozásra felkészülőkkel és az úton járókkal. Az est összefoglalása és a záró áldás után mi, a Befogadó csoport még együtt maradunk röviden elemezni az est tanúságait.

A csoportunk egységét rendszeres a hétfői találkozókon kívüli megbeszélések és Szentségimádások is erősítik. Tervezünk közös kirándulásokat és voltak már közös találkozók családoknál. Indulás óta folyamatosan bővülünk újabb és újabb tagokkal.

Felelősséggel tartozunk a reánk bízottaknak. Szeretettel vagyunk irányukban. Küldetésünk van, ezt jól tudjuk.

A mi közösségünket meghívta Isten arra, hogy:

  • közösséget alkossunk és megmutassuk az egymás felé való szeretetünkkel, hogy köztünk él Jézus.
  • segítsünk Krisztus testébe hatékonyan bekapcsolni a jószándékú istenkeresőket a szentségek ünneplése és a katekézisek által, és így velük együtt járva Krisztus útját, mi magunk is elteljünk egyre jobban a Szentlélekkel.
  • hogy szeretettel befogadjuk azokat az útkeresőket, akik kopogtattak az Egyház ajtaján. Szeretetünkkel, odafigyelésünkkel és imádságainkkal segítsük őket a Jézussal való találkozás felé vezető úton.
  • ne tartsunk meg magunknak semmit. Minden karizmánkat, amiket kaptunk, azzal szolgálnunk kell azok felé, akiket Isten elhív a hétfő estékre. Közben meg mi is növekszünk velük együtt. Izgalmas út Jézussal. Tanítsuk, és közben tanuljuk a megbocsátást, alázatot, szeretetet.
  • imádsággal egységbe kovácsolódjunk, tanuljunk Jézus szeretetével hívni, befogadni és tanítani olyan lelkeket, akik Egyházunkban keresik a Hozzá vezető utat.

Felnőttek Katekumenátusa - Befogadó Csoport

Barics Gábriel
Balog József
Nemesné Szauer Ilona