Közösségünk már szépen összekovácsolódott, és megérett a helyzet arra, hogy egy rövid lelkigyakorlaton vegyünk részt. Fülöp Zsolt és Edit vették kézbe a szervezést, nagyon precízen végiggondolva minden részletet.

 A téma egyértelmű volt, hogy a házasság szentségéről gondolkodjunk.  Szerettük volna egy kis kirándulással is egybekötni ezt a fontos eseményt. Így esett a választás Bátára. Talán a gondolatink legmélyén az is szerepelt, hogy a kegytemplom közelsége még jobban ráirányítja a figyelmünket a választott témára. Dallos Tamás atya vállalta, hogy a lelkigyakorlatot vezeti számunkra. Három ifjú házaspár, és egy jegyespár vett részt ezen a lelkigyakorlaton. Jókedvűen, tele kíváncsisággal, és várakozással indult útnak a négy autóból álló kis konvojunk.

A közösség szeptember első csütörtökén megtartotta az „új tanév” első összejövetelét. Örömteli hír, hogy a közösség átszerveződött. Az a hat házaspár, ahol már megszülettek az első gyermekek, már külön csoportot alkotnak.  A kibővült család már időben és tartalomban is másként szervezett összejöveteleket kíván, ez magyarázza az új csoport létrejöttét. Ez a helyzet a közösség életében főként összetételben jelent változást, hiszen számítunk a jegyes kurzuson részt vettek csatlakozására. Ez alkalommal még nem volt teljes a létszám, mivel a szabadságok, és a még vissza lévő esküvők előkészületei miatt többen kimentették magukat. Mivel a nyári kirándulásokon csak nagyon szűk körben tudtunk találkozni, ezért a nyári élményekről, az esküvői élményekről, és az esküvői készületekről kíváncsian hallgattuk egymást.
Az este fő témája - a megszentelt élet évéhez igazodva -  a jezsuita szerzetes rend volt.
A következő találkozó október első csütörtökén lesz, azaz október 1-én, a közösségi házban. Mivel közösségünk nyitott, minden házaspárt szeretettel várunk, aki egy fiatal házas csapathoz szeretne csatlakozni.

Plébániánkon évenként egyszer jegyes kurzust tartunk. A kurzus végére a párok megismerik egymást, néhányan szívesen találkoznának egymással továbbra is. Ezekből a párokból 2011 óta fokozatosan nőtt ki az ifjú házas közösség, mely ma is élő, és működik.

A fiataljainkat rengeteg különféle hatás éri, melyeknek korántsem az a sugallata, hogy gyakorold a vallásodat, tarts ki a házastársad mellett, legyél hűséges, a szerelem egy életre megőrizhető. Sok esetben a hitbeli elköteleződésük sem elég mély ahhoz, hogy arra építkezni lehessen a nehéz életszakaszokban.
Ebben a csapatban olyan közösséget építünk, ahol minden fiatal házaspár otthon érezheti magát, és azon túl is, hitben és a házastársi kapcsolat mélységében is erősödni tud, ahol az elköteleződés természetes, és egy olyan világ teremtődik körülöttük, ahol az állandóság értékeit élhetik meg.

Plébániánkon már hosszú évek óta, évenként egy alkalommal indul jegyes kurzus, a téli időszakban. Ebben az évben február közepétől.
A kurzus hetenként egyszer, mindig kedden este, összesen 15 alkalommal 1.5 órás foglalkozási időt jelent. Célja kettős, egyrészt a jegyeseket szeretnénk felkészíteni a házasságra, másrészt közösségbe szervezve őket, szeretnénk segíteni a házasságuk útján is. Nem szeretnénk őket magukra hagyni őket az esküvő után sem, hogy boldoguljatok, ahogy tudtok
A felkészítés során  alapvető katekézis témákról van szó hogy a résztvevők a hitüket jobban megismerjék, valamint a szentségi házasság legfontosabb alappillérei kerülnek szóba.
Ebben az évben 10 jegyespár vett részt a kurzuson.